LET THE MUSIC BREATHE

Let the Music Breathe is het best bewaarde muzikale geheim van Amsterdam. Memorabele optredens van Aleksander Gruic, The Pannonica Saxaphone Quartet, The Bernhardt Hollinger Group, Andys Skordis en nog veel meer hebben gezorgd voor een groeiende fanschare. Midzomer 2011 werd de avond gelanceerd, oorspronkelijk om jonge en opkomende muzikanten gelegenheid te bieden om dingen uit te proberen voor belangrijke concerten, ofwel om nieuwe stukken een tweede kans te geven in een publieke ruimte en de muziek te laten ademen buiten de beperkingen van concertzalen en conservatoriale examenruimtes. Het is uitgegroeid tot een staalkaart van de Amsterdamse moderne muziekscene. In de traditie van de Salon: verwacht de hoogste kwaliteit in de intiemste huiskamersfeer. Iedere 21e van de maand, ongeacht op welke dag het valt!

Let the Music Breathe is the best concert series you have never heard of. Featured guests have included Aleksander Gruic, The Pannonica Saxaphone Quartet, The Bernhardt Hollinger Group, Andys Skordis and many more. The event started midsummersnight 2011 in order to give young and emerging musicians an opportunity to try things out before important concerts or to give new pieces a second run in a public space and let the music breathe outside the constraints of concert halls and conservatoire exam rooms.  It has grown into a staple of the Amsterdam contemporary music scene. In the tradition of the Salon you can expect the highest quality in the most intimate and informal atmosphere. Every 21st of the month!

Advertisements