Boycot “De Verandering” – Antarctica blijft!

Ongeveer anderhalf jaar geleden hebben wij, de bewoners en vrijwilligers van het gekraakte sociaal centrum Antarctica, de oorspronkelijk aan de kraakbeweging gelieerde organisatie “De Verandering” gevraagd ons te assisteren met de legalisatie van ons pand. Dit zou verlopen via een project van het Stadsdeel, waarbij ons gekraakte gebouw van “eigenaar” Stadsdeel West aan een zelfbouwgroep zou worden verkocht. Voor ons leek dit in eerste instantie een manier om te kunnen legaliseren, maar na verloop van tijd bleken de eisen van het Stadsdeel en zeker ook de financiële verwachtingen niet geschikt om een vrijplaats zoals de onze voort te kunnen zetten.

Nadat het zelfbouwproject gegund was aan de concurrerende ontwikkelingsgroep Amundsenhofje, bleken zij tot onze verbazing ook met De Verandering te werken. Terwijl wij het idee hadden dat De Verandering, zelf immers voortgekomen uit de kraakbeweging, vooral in zee gaat met krakers en andere idealisten, wil Amundsenhofje ons sociale centrum laten ontruimen en verbouwen tot koopappartementen zonder collectieve woongedachte of buurtfunctie.

Naar eigen zeggen organiseert en begeleidt De Verandering projecten met creatieve, ideële en solidaire uitgangspunten en richt zij zich op het versterken van maatschappelijke betrokkenheid en duurzame verbanden. Aan haar indrukwekkende lijst van het begeleiden, legaliseren en renoveren van vrijplaatsen als de Plantage Doklaan, de Binnenpret, ACU en Kostgewonnen, wil De Verandering nu de ontruiming van één van de weinige overgebleven gekraakte vrijplaatsen van Amsterdam toevoegen: Sociaal Centrum Antarctica. Waar op dit moment muziek-, film-, theater- en performanceavonden worden georganiseerd, een drukbezochte weggeefwinkel, een volkskeuken en een buurttuinproject haar thuis hebben, moeten kille koopwoningen komen. En dat in een moeilijke tijd voor vele krakers en huurders, waarin de brede toegang tot de stad als nooit te voren op het spel staat en het gecriminaliseerde kraken juist een steun in de rug zou kunnen gebruiken.

Het is al een pittige discussie waard dat De Verandering meevaart in de mode der gemeentelijke zelfbouwprojecten, waarbij publieke gebouwen de markt op gegooid worden als aanjager voor gentrificatie van nu nog goedkopere buurten. Het is echter schokkend dat zij hiermee bereid zijn om de vernietiging van een gekraakt levendig sociaal centrum te faciliteren. Dit getuigt in geen enkele zin van solidariteit of idealisme, en ontneemt de Robert Scottbuurt haar creatieve en sociale centrum.

Hierbij roepen wij iedereen op om druk uit te oefenen op De Verandering zodat zij zich uit het project Amundsenhofje terugtrekt en zich vanaf nu weer beroepsmatig zal gaan inzetten voor ideële en voor creatieve cultuur in plaats van de vernietiging hiervan. Voor de Verandering, kortom.

De Bewoners & Vrijwilligers van Antarctica